منطقه گل گهر در یک نگاه
منطقه گل گهر كه با لطف و عنايت خداوند متعال از نعمت وجود ذخاير عظيم سنگ آهن برخوردار است در سال هاي اخير با رويكرد حذف خام فروشي و ايجاد اشتغال براي جوانان قدم در راه توسعه نهاده است ، جهت تدوين راه و به منظور تامين پايداري و با درايت و تدبير مديران خود طرح جامع منطقه گل گهر تصويب تمامي فعالان حاضر در منطقه رسيد . تعدد شركتهاي وابسته حجم بالاي نيروي انساني شاغل، چشم انداز و آينده گل گهر، نقش مديريت يكپارچه منطقه را جهت عدم بروز هر گونه اختلال و پرهيز از موازي كاري در منطقه بسيار مورد توجه قرار داد. نحوه سرويس دهي، نگهداري و هدايت تاسيسات زير بنايي ( آب و برق گاز و فيبر نوري) احداث و نگهداري شبكه حمل و نقل ريلي، احداث و نگهداري شبكه حمل و نقل جاده ايي، احداث و نگهداري شبكه تردد و پشتيباني، احداث و نگهداري شبكه جمع آوري آبهاي سطحي جهت عدم بروز خسارت به تاسيسات هر يك از سايتها، نحوه ورود مواد اوليه و تجهيزات به منطقه جهت استفاده هر يك از كارخانه ها و بالطبع توليد و خروج محصولات ، كنترل دقيق تردد و نظم بخشي معابر بوسيله گشت هاي انتظامات منطقه و مواد مشابه ديگر تنها نمونه اي از زير ساخت هاي مورد نياز منطقه مي باشد كه شركتهاي بزرگ حاضر و فعال منطقه را بر آن داشت تا نسبت به ايجاد منظم اينگونه زير ساختها با كمترين هزينه ممكن و با همكاري و مشاركت يكديگر توان خود را بكار گيرند. پيرو اين تصميم وجود شركتي جهت اينگونه امور كه مورد اطمينان تمامي شركتهاي بزرگ و فعال منطقه مي باشد به تصويب رسيد و شركت توسعه ، عمران و مديريت منطقه گل گهر با سهامداري شركتهاي ذينفع شامل : شركت معدني و صنعتي گل گهر و شركت سنگ آهن گهر زمين و شركت فولاد سيرجان ايرانيان و شركت گهر انرژي و شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان و شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر با سهامي تقريبا برابر به شماره ثبت 3790 در اداره ثبت شهرستان سيرجان ثبت گرديد . كه بعنوان بازوي اجرايي شركتهاي فعال منطقه در راستاي افزايش كمي و كيفي توليد محصولات منطقه ضمن توجه به مسايل زيست محيطي يك محيط كاملا صنعتي و معدني و توجه به زيبا سازي شهري و پرهيز از تداخل و موازي كاري در كل منطقه در حال انجام وظيفه است.
نام شرکت شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
تاریخ تاسیس 94/01/30
شماره ثبت 3790
سرمایه اولیه 700/000/000/000
تعداد سهام 100/000/000
ارزش اولیه هر سهم 1000 ریال