معاونین و مدیران
عكس نام ونام خانوادگي سمت
سيد محسن شهيدي سيد محسن شهيدي معاون بهره برداري
ندا يوسفي داود قاسمی معاون عمراني
ندا يوسفي سیدرضا رضوی نسب مدیر حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل
داود قاسمي نژاد محسن محمدی معاون طرح و توسعه
محمد سرچمی محمد سرچمی معاون مالي و پشتيباني
مرتضی آذرنگ مرتضی آذرنگ مدیر مشارکتهای اقتصادی و تامین منابع
سيد محمد حسين اوليايي سيد محمد حسين اوليايي مدير خدمات عمومي منطقه
داود قاسمي نژاد بهروز نوبخت سرپرست مدیریت ایمنی، بحران، بهداشت و محیط زیست
معين پورمعصومي معين پورمعصومي مدير پرو‍ژه هاي عمراني
آزاده رزمي بشیر عباسی قرایی مدير ارتباطات و فن آوري اطلاعات
سعید فرهادی افشار سعید فرهادی افشار سرپرست مدیریت سیستمها ، برنامه و بودجه
احمد طريقي ابكويي میثم حلوايي پور مدير حفاظت فيزيكي و كنترل تردد
محمدعلي فتحي محمدعلي فتحي مدير امور مالي
عباس محمدي زاده عباس محمدي زاده مدير پروژه زيرساخت هاي شهرك صنعتي
روح الله فهرجي روح الله فهرجي مدير خدمات فني و مهندسي
مهرداد زامياد مهرداد زامياد مدير سرمايه انساني و پشتيباني
عباس نعمتی عباس نعمتی مدیر حقوقی و قراردادها
عباس نعمتی ایمان شیبانی سرپرست مدیریت کنترل پروژه
عباس نعمتی محمدجواد نوروزی نژاد رنجبر، عباس محمدی زاده، محمدمهدی حسینی فر مدیر پروژه